Past members

2022

Staff: Tomoyuki KOGA (professor)、Shin-nosuke NISHIMURA (assistant professor)
M2: Norihiro ITO、Momoka KAMIYA、Yuki KOMORI、Mitsuki NAKAMURA、Yu NAKAYAMA 、Rara OGAWA、Tomoya YOSHIDA
M1: Shuhei HIROE、Ryosuke KANAI、Toshimune MIYATAKE、Daisuke OKUYAMA、Miki HASEGAWA LAUNOIS
B4: Yutaro FUKUNAGA、Dan SATO、Kosei TAKAHASHI、Ayumi TOJI、Syoma TSUKIYAMA、Marina URYU、Nanami KONDO、Katsuya UEDA、Riku YAMAMOTO、Syota SHIMADSU、Kosuke NOMURA、Karin MIZOGITI